• Dolar Alış 5.3740TL
  • Dolar Satış 5.3525TL
  • Euro Alış 6.1232TL
  • Euro Satış 6.0987TL
Reklam
Reklam

“DAAHK 2019” Nisan Ayında Adana’da Yapılacak

Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimleri Kongresi(DAAHK)’nin 18.si 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde Adana Divan Otel2de gerçekleştirilecek.KOngre hakkındaki sorularımızı başkan Prof.Dr. Ersin akpınar Yanıtladı.

*Kongrenizin 18. sini 2019 yılında yapacaksınız. Bir aile hekimliği kongresinin 18. sini
yapmak başarıdır.18 yıldır bu kongreyi yapmadaki başarının sırrı sizce nedir?
Aile hekimliği yani “genel tebabet” yaşamın başlangıcından günümüze kadar varolan tüm
sağlıkla ilgili yaklaşımların temelini oluşturmuştur. Şamanizmden kâhinliğe, şifacılardan
tabiplere hekimlik sanatının temelinde hep “aile hekimliği” yatmaktadır. 1900’lerin
başlangıcından bu yana artan branşlaşma ve hastane uzmanlarının artması “insan”ı merkez
alan hekimliği çıkmaza sokmuş, sağlık sorunlarını organlara, organ sistemlerine veya
hastalıklara indirgenmesine yol açmıştır. 1970’lerden sonra aile hekimliğinin önemi giderek
daha da anlaşılmıştır. İnsanı, hayatın merkezine alan ve onun biyopsikososyal yanına ek
varoluşsal ve kültürel boyutuyla yaklaşmayı esas alan aile hekimliğinin ülkemizdeki ilklerini
gerçekleştirmek ve bunu 20 yıldan uzun bir zaman sürdürmek gerçekten emek ve yoğun
mesai harcamayı gerektiriyor. Dünyanın önde gelen onlarca saygın bilim insanına evsahipliği
yapmış Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi (DAAHK)’nin 18.sini 25 – 28
Nisan 2019 tarihlerinde Adana Divan Otel’de gerçekleştireceğiz. Çok değerli bir ekibin
mutfakta emek verdiği bir etkinlik, bilimsel ve sosyal bir şölen DAAHK. Bölgemizdeki tüm
üniversitelerin bilimsel desteğini verdiği ve uluslararası aile hekimliği kuruluşlarının
katılımıyla gerçekleştirilen DAAHK’nin “aile” olarak düzenlenmesinde yer alan değerli
meslektaşlarım ile bu yolda yürümekteyiz. Yıllardır düzenleme kurulu başkanlığını yapan,
Adana Aile Hekimleri Derneği (ADANAHED)Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Dr.
Kadircan Tuncel’in ve bilimsel sekretaryasını üstelenen Doç. Dr. Süheyl Asma’nın emekleri
yadsınamaz. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Merkez Yönetim Kurulu
Başkanı değerli meslektaşım Prof. Dr. Esra Saatçı’nın onursal başkanlığı da bizlere ışık
tutmaktadır. Dünya Aile Hekimleri Örgütü (WONCA) Avrupa ve Doğu Akdeniz bölge
başkanlarının davetli konuşmacı olarak her yıl katılımı da bizlere güç vermektedir. Böylesi
değerli ekip ve destekle nice yıllar ülkemizde ve bölgemizde DAAHK’yi gerçekleştirmeyi
umut ediyoruz.

*Bu yılki kongrenizin teması nedir, neden bu temayı seçtiniz?
DAAHK2019’un tema’sını “Aile Hekimliğinde Sürdürülebilir Sağlık Hedefleri” olarak
belirledik. Sağlığın iyileştirilmesinde hedeflenen değerlere ulaşmanın yanında bu hedeflerin
sürdürülebilir olması da ayrıca önemli. Birinci basamakta özveriyle çalışan tüm ekibin
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hedeflerinin sürdürülebilir olması hizmet alan
birey/hastaların ve sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini artıracak ve tükenmelerinin önüne
geçecektir.
*Kongrenize bu yılki katılım ne kadardı, 2019 yılında bu katılımın ne olacağını tahmin
ediyorsunuz? Neden? DAAHK2018’i, 5 paralel salonda, 6 Kurs, 126 konuşmacı ve oturum başkanı, 263 Sözel
bildiri, 588 bildiri, 158 Kursiyer, 823 katılımcı, Adana Aile Hekimleri Derneği Başkanı Sayın

Dr. Kadircan Tuncel, Bölgemizdeki Aile Hekimleri Dernekleri Başkan ve Temsilcileri ile
AHEF Başkanı Sayın Akif Emre Eker, ve Sağlık Bakanlığımızın değerli temsilcileri Halk
Sağlığı Genel Müdürü Sayın Dr. Hüseyin İlter, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Sayın Av.
Halil Şen ve Bütçe ve Projeler Dairesi Başkanı Sayın Yavuz Ateş’in katılımındaki forum ile
tamamlandık.
Bütün bunlara ek olarak hekimlik mesleğinde ilk beş yılında olan genç meslektaşlarımızın
Avrupa’daki genç hekimlerle (The Vasco Da Gama Movement – VdGM) buluşmasını
hedefleyen bilimsel – sosyal etkinlik olarak, Ulu Önder Atatürk’ün “Bütüm ümidim
gençlerdedir” sözünü kılavuz alarak her yıl genç meslektaşlarımızla yeni ve onların
vizyonuna katkı sağlayan etkinlikler planlamaktayız. DAAHK2018 bünyesinde, Türkiye’de
ilk defa “VdGM PreCongress Meeting” ile 43 genç meslektaşımızın katılımı ile
gerçekleştirdik.  Geleceğimizin teminatı genç meslektaşlarımızdan bu organizasyonu VdGM
başkanımız Uz. Dr. Berk Geroğlu, Uz. Dr. Halil Volkan Tekayak, Uz.Dr.Demet Merder
Coşkun, Uz. Dr. Demet Yılmaz ve Uz. Dr. Cemal Kavasoğulları gerçekleştirdiler.
DAAHK2019’da hedefimiz oluşan bu büyük ailenin “sürdürülebilir” sağlık hedeflerinin
tartışılacağı bir ortam yaratmak olacaktır.
*2019 yılındaki kongrenizde hangi konular işlenecek?Açıklar mısınız?
DAAHK2019’a davetli konuşmacı olarak WONCA Avrupa Başkanı Prof. Dr. Anna Stavdal
ve seçilmiş başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan katılacaklardır. WONCA EMR başkanı Prof.
Dr. Jinan Usta ve Prof. Dr. Mohamed Tarawneh destekleriyle Prof. Dr. Mahasti Alizadeh’in
vereceği kurslar, genç hekimlere yeni açılımlar kazandıracak VdGM oturumlarında
University of Londan’dan Dr. Jana Matuszak ile ulusal ve uluslararası çok değerli
konuşmacılarımız aile hekimliğinin klinik ve uygulamadaki bilgilerini güncelleyeceklerdir.
Hr yıl olduğu gibi 2019’da 600’e yakın poster bildiri ve 300 yakın sözel bildirinin de
olacağını öngörmekteyiz. Bu yıl ilk defa “e-sözel bildiri” ile araştırmacılarımızın, değerli
hekimlerimizin bildirilerini sözel olarak internet aracılığıyla canlı salon bağlantıları yaparak
dijital olarak sözel bildirilerini sunabilecekleri imkânları yaratacağız. Bu konudaki detaylı
bilgilere www.daahk.org kongre internet adresindeki bildiri gönderim linkinden ulaşabilirler.

*Kongrenize aile hekimleri sizce neden katılmalı, açıklar mısınız?
Tıpta bilgilerin eskime süresi bir yılın altına inmiş durumda. Bu, mevcut tıbbi bilgilerimizin
%50’sinin bir yıl içinde değişeceğini gösteriyor. Aile hekimliğinin ilgilendiği konular çok
geniş olduğu ve bu bilgilerin sürekli yenilendiği bilimsel bir ortamda DAAHK katılımı çok
önemli olmaktadır. Tıbbi bilgilerin, konusunda uzman olan saygın ulusal ve uluslararası
konuşmacılarla buluşmak, güncel bilimsel çalışmaları incelemek, yaptıkları çalışmaları tebliğ
etmek ve doslarla buluşmak için DAAHK2019 harika bir fırsat olacaktır.
*Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

Aile Hekimliğinde sürdürülebilir sağlık hedeflerini sizlerle, 25 -28 Nisan
2019 tarihlerinde Divan Otel Adana’da portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde zengin bir
bilimsel program çerçevesinde, saygın uluslararası ve ulusal konuşmacıları dinlemek, sözel ve
poster bildirileri sunmak, bilgi ve becerilerimizi güncellemek, fikir ve deneyim paylaşımında
bulunmak, bilimsel işbirliği fırsatları yaratmak, yeni meslektaşlarla tanışmak ve eski dostlarla
hasret gidermek üzere buluşacağız. Sizleri, Düzenleme Kurulu adına, Akdeniz’in incisi
Adana’ya davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

*Sorularımızı yanıtlamak için zaman ayırmanızdan ötürü teşekkür ederiz.

queries in 0,773 seconds.